Druk op Foto om hem te vergroten.
Vogels

meeuwen

ooievaar
pestvogel
naar  menu
fazant
staartmees
roodboorstje
blauwe reiger
turkse tortel
grote bonte specht
goud vink
merel
witte kwikstaart
gras pieper
boomklever
vink
zang lijster
staartmees
rietgors
kokmeeuw
kleine bonte specht
putter
pimpelmees
tjiftjaf
grutto
kraai
buizerd
geel gors
zwartkop
kieviet
scholekster
wulp
kleine plevier
graspieper
wielewaal
gekraagde roodstaart paartje
boompieper
gele kwikstaart
blauwborst