Rieselfelder
We zijn 09-06-2011 weer naar de Rieselfelder geweest

Daar ga ik weer een fotoverslag van geven van wat we daar al hebben gezien

We hebben heel veel mooie dingen gezien.

Van vogels tot bloemen en alles er omheen.

Kijk mee en geniet
de steenuil zat weer op zijn oude plaats
Een van de ouders komt met voedsel op het nest
Het is nog vroeg, het morgenrood kun je nog op de eendenkuikens zien
De reiger is al weer op jacht
kokmeeuw vol in de remmen
hier heeft men ook last van de droogte
meerkoet met jongen die les krijgen wat je wel en niet kunt eten
Zwaan met twee jongen
In deze rietkragen zitten veel kleine zangvogels
putter
Fazanthaan
Canadese gans met jongen
een lief beestje
platbuik libelle
Tafeleend (vrouw) met kuikens
Tafeleend (mannen)
kleine vos
Bruine kiekendief is op jacht
veldhommel
akkerhommel
steenhommel
rozenkever
grasvlieg boven en onder ..........
Zo nu en dan moet de rangorde weer hersteld worden.
bergeend

Bergeend kuiken
Zelfs de luchten waren deze dag mooi.                                                           Zo mooi zie je ze niet vaak.
kuifeenden paar
Dit was weer een geslaagde dag op de rieselfelden

naar boven
naar menu
grasklokje
dagkoekoeksbloem